Mong muốn đổi đời, cô gái nghèo Mai Araki tham gia đóng phim con heo